Få innsikt og skap endring gjennom HR-analyser

HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har HR-analyse vokst frem til å bli et populært konsept blant både praktikere og konsulenter innen HR-feltet.

For å illustrere et poeng om forskjellen på rapportering og analyse så kan dette for eksempel handle om spørsmål knyttet til turnover dersom dette viser seg å være i endring:

  • Hvor høy er turnover i din virksomhet de siste 12 m