Er evidensbasert HR og HR-analyse det samme?

Dessverre ikke. Selv om de kan se like ut, er det viktige forskjeller å merke seg mellom disse to områdene i HR, argumenterer Rob Briner.

Som enhver annen ledelsesfunksjon eller faktisk hvilken som helst annen profesjon, fortsetter HR å utvikle seg. En av de mest bemerkelsesverdige trekkene ved denne utviklingen de siste 30 årene er den langsomme, men jevne økningen i bruken av d