COVID-19: HR og HR-analyse sine roller i krisen

David Green, en ledende ekspert innen HR-analyse, skrev i mai i år en artikkel hvor han samlet ressurser med kommentarer for å hjelpe HR og HR-analyse teamene med å ta hånd om arbeidsstyrken og støtte deres organisasjoner gjennom pandemien. Gjennom vår mangeårige relasjon med David har vi fått anledning til å gjengi denne artikkelen på våre nettsider.
Portrett David Green

David har delt sin ar