Aktuell rapport om HR-analyse

HR Norge presenterer en ny aktuell rapport om HR-analyse i Norge. HR-analyse har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet i virksomheter globalt, og også i Norge ser vi denne trenden.

Vi bruker mange begreper; scorecards, dashboards, prediktive analyser, evidensbaserte beslutninger, KPI med mer og slik at dette kan bli litt overveldende og kanskje hindre utviklingen. I en artikkel fra mars 2019 understreket Dave Ulrich i RBL Group at vi må organisere alle våre ideer med hensyn til HR-analyse gjennom å svare på tre enkle spørsmål;

  • Hvorfor? Analyse er en måte å bruke informasjon til å ta bedre beslutninger.
  • Hva? Vi må fokusere på analyse av hvilken effekt og verdi de ulike HR-tiltak og- HR-prosesser gir på virksomhetens resultater.
  • Hvordan? Kartlegge egen virksomhet og ståsted innen HR-analyse gjennom bruk av de 10 kriterier Ulrich nevner i sin artikkel

HR Norge har siden 2014 årlig gjennomført en dagskonferanse med tema HR-analyse og har gjennom den årlige «HR-undersøkelsen» også fulgt utviklingen i bruken blant norske virksomheter gjennom flere år. I forkant av årets konferanse gjennomførte vi en undersøkelse blant årets og fjorårets deltakere på konferansen. Vi ønsket å ta temperaturen på norske virksomheter innen dette fagfeltet høsten 2019 og undersøkelsen så blant annet på følgende områder:

  • Hvor virksomhetene er på reisen mot implementering av HR-analyse
  • Hvilket modenhetsnivå de anser dem selv å være på innen HR-analyse
  • Hvilke funksjoner som er involvert i arbeidet med HR-analyse
  • Hvilke ferdigheter HR besitter for å kunne gjennomføre analyseprosjekter
  • Hvilke utfordringer man møter i arbeidet med HR-analyse
  • Ledelsens grad av tilfredshet med HRs rolle på veien mot virksomhetens strategi

God lesning!

Aktuell rapport om HR-analyse
Rapport
Aktuell rapport om HR-analyse

HR Norge presenterer en ny aktuell rapport om HR-analyse i Norge.