Hva skal til for å lykkes med talent- og traineeprogrammer?

Sporveiens talent- og trainee program skal sørge for tilførsel og utvikling av kritisk kompetanse for fremtiden, og å bygge omdømme. Gikk du glipp av Ingeborg Holten sitt foredrag om Sproveiens treainee program på HR-konferansen for offentlig sektor i januar kan du se og høre dette her.

Ingeborg Holten, konserndirektør HR i Sporveien, forteller hva de gjør i Sporveien og hva som skal til for å lykkes med talent- og trainee programmer.

- Formål med talent- og traineeprogram
- Den viktige rekrutteringsprosessen