Kompetanseutvikling: X-faktoren som skiller deg fra resten

På vei inn i 2022 har vi et arbeidsmarked vi knapt har sett maken til. Det er så til de grader kandidatenes marked, og for mange virksomheter er dette både en ny, og urovekkende situasjon å befinne seg i. Uten riktig kompetanse kan det være utrolig vanskelig å levere på strategien.

Men trenger det egentlig å være sånn? Det er helt klart at det finnes kompetanse der ute som utrolig mange kjemper om å lokke til seg akkurat nå. Og ikke bare skal du tiltrekke deg de riktige menneskene – du skal beholde dem også. Det kan være lettere sagt enn gjort, for når det er gress på alle kanter med fargemetningen skrudd på 100%, er det klart det er fristende å hoppe videre hvis ikke forventningene møtes. Og det raskt. Dette er noen av utfordringene vi tar for oss under årets HR Forum, slik at vi kan stå bedre rustet i tiden fremover.

Hire for attitude, train for skill

Ordspråket er kjent for de fleste, og selv om mange sikkert tenker at de gjør nettopp det, er det nok av stillingsannonser der ute med forventning om «10 år i tilsvarende stilling» og liknende. Det der fungerer ikke lenger. Ikke bare fordi virksomheter er nødt til å akseptere at upskilling og reskilling (eller kompetansedreining) av nyansatte blir en del av hverdagen, men også fordi det kanskje ikke er det du trenger i det hele tatt. 10 år med erfaring er viktig, men hvor sikkert er det at de 10 årene med erfaring er det du trenger fremover? Kanskje du trenger noe helt annet?

Kontinuerlig læring, kompetansemangfold og fokus på strategiske mål

Vi har snakket om lærende organisasjoner i årevis, og det begynner å bli noen år med kontinuerlig læring på agendaen også. Og selv om vi kanskje er passe lei av å høre om Corona, er faktum at læringsmuskelen fikk en skikkelig styrkeøkt. Vi var simpelthen nødt til å tilpasse oss en ny hverdag. Teknologien vi har hatt tilgjengelig i bortimot 10 år, men som for de fleste har måttet sitte i skyggen til fordel for det fysiske møtet, ble plutselig normen. Nå er vi på vei inn i en hybrid hverdag som består av kontor, hjemmekontor og kontoret på nye måter. Det handler ikke om barbere ned kostnadene ved å kutte kontorplasser. Det må være plass til alle, men vi må tenke smart i måten vi gjør det på. Virksomheter som DNA har gjort det i årevis, og eksperter som Oddvar Skjæveland i Mellomrom Arkitekturpsykologi sitter med mange av nøklene som kan hjelpe oss å gå inn de rette dørene når vi tenker nytt om hvordan vi best kan bruke arbeidsarealene våre.

Samarbeidskompetanse for bedre resultater

«Agile» har blitt et buzzord de siste årene, i kjølvannet av designtekning og tjenestedesign som slo innover HR-verden i september 2015, og så hadde plutselig alle noen tanker om det (det er utrolig hva en forside på Harvard Business Review kan gjøre). Men det er jo ikke bare bare å lage minimal viable products (eller MVP, den enkleste versjonen av et produkt, gjerne en prototype, som gjør at man kan teste det med kunder for å se om man er på rett vei), så videreutvikle i små steg, ofte kjent som iterering, til tjenester og produkter som fungerer, eller rive ned hierarkiet og skape nettverksorganisasjoner. Det krever læring. Ikke bare for å forstå hvordan de nye måtene å jobbe på gjøres, men å bli kjent med hele virksomheten. Kompetansemangfold høres veldig fint ut, og er viktig, men det krever også at fagområder som ikke vanligvis sitter sammen nå må gjøre det. For skal du jobbe i nettverksstrukturer, eller utvikle produkter og tjenester effektivt, krever det samarbeid på tvers – til med i samarbeid med kunder og brukere av tjenestene dine. Det går ikke i silo.

Virksomhetens strategiske mål, privat eller offentlig, har alltid vært Ledestjernen i arbeidet, og er enda viktigere nå. Med felles forståelse for målet, ferdighetene til å jobbe tverrfaglig med kompetanse, og evnen til å se hvordan egne bidrag komplementerer andres, klarer vi det. Designsprinten har blitt et vanlig verktøy hos mange virksomheter for å nå hårete mål, sammen med ulike måter å visualisere arbeidet på, som for eksempel ved Lean UX Canvas, som du kan høre mer om på HR Forum 2021.

Kompetansedreining er en kontinuerlig del av utviklingen

Vi må i større grad se en klar linje mellom rekruttering, kompetanseutvikling og strategiske mål. Glemmer vi strategien, står vi i fare for å lete etter den perfekte medarbeideren til en gitt rolle, i stedet for å tenke mer helhetlig. For selv om vi finner vedkommende, står vi fremdeles i fare for å ha gjort en snapshotansettelse. Kompetanse som er viktig akkurat nå. Hva med fremover? Bruker vi i større grad de strategiske målene som rettesnor, ser vi at kompetansedreining er en kontinuerlig prosess. Og det er viktig at vi har tanker og prosesser rundt det før vi gjøre noe. Da er vi allerede sent ute.

Et eksempel er NAV som har bygget opp kompetanseprofiler med horisont på 4-5 år. For å få det til har de måttet stille hypoteser rundt hva fremtidens kompetansebehov vil være, og hvilke utfordringer de vil stå overfor. Koblet med strategisk forankring kan de dermed ha en viss forventning om hva de kommer til å trenge. Hva ville det bety for din virksomhet hvis du hadde klarere bilder på kompetansebehovene fem år frem i tid? Hvordan ville du tenkt over nå-situasjonen med det på plass?

Kontinuerlig læring er ikke valgfritt – vi har bare ikke helt skjønt det ennå

At vi har et valg om å lære er kanskje den største illusjonen i arbeidslivet i dag. Vi kjenner kanskje ikke varmen fra flammene så tett bak oss som vi gjorde her i landet den 12. mars, men de er der fremdeles. Utfordringen er at når den brennende plattformen ikke er like åpenbar, blir en del av motivasjonen for læring slukt av de dagligdagse gjøremålene vi alle sitter med. Det er først når vi henger litt etter og kjenner at det begynner å lukte litt svidd igjen at vi legger læringsklutene til. Denne måten å lære på vil Eilert Giertsen Hanoa og Kahoot! til livs. For det er jo utrolig morsomt å lære når vi designer læring på rett måte. Fra sin spede begynnelse med Kahoot! som mange av oss kjenner det gjennom diverse quiz under pandemien, er det i dag et økosystem for læring. Utfordringen er at vi fremdeles, som NAV har tatt mål av å komme til livs, setter læring på agendaen når vi oppdager at vi trenger det. Det er som regel litt sent. Vi har gått glipp av gode muligheter. Hvis vi derimot bygger læring inn i jobbhverdagen, smart koblet med oppgavene våre slik at ny kunnskap settes naturlig i bruk med det vi skal levere – da skjer det noe.

HR Forum 2021 neste uke kommer vi til å ta opp både tematikken over og mye mer. Er du interessert i å ha med deg det siste som påvirker HR, og ikke minst, møte HR-praktikere du kanskje ikke har sett på lenge nå, bør du melde deg på i dag. Dette blir årets HR-happening! Bruker du de to dagene godt, sitter du igjen med både gode tanker og ideer for arbeidet fremover, og et utvidet nettverk du kan spille på når du trenger det.

Her kan du lese mer utfyllende om alle foredragene og foredragsholderne på HR Forum 2021.
Les mer på HR Forum 2021 - 10. og 11. november og se program og påmelding her.

Få plasser igjen!

Forside program HR Forum 2021