Skap en hjernevennlig arbeidshverdag

Hjernen er vårt viktigste arbeidsverktøy. De færreste tenker over hvordan de bruker hjernen og hvordan vi kan bli bedre til å utnytte vår beste ressurs. Ved å bli mer bevisst på hvordan du ivaretar din egen og dine ansattes hjernehelse vil du redusere stress, øke produktiviteten og gi økt trivsel både for deg selv og andre.

Tomas Myklebust 2022

Tomas Myklebust er psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi og pedagog, han kunne du høre på konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø som gikk digitalt 31. mars med foredraget «Skap en hjernevennlig arbeidshverdag».

- De færreste av oss tenker vel så mye på hvordan hjernen fungerer og hvordan vi bruker hjernen sånn til daglig. Så hvordan fungerer egentlig hjernen?

- Menneskehjernen er den mest komplekse strukturen i hele universet, jo mer vi lærer om hjernen jo mer skjønner vi at vi ikke forstår. Men for å bruke en metafor så kan vi sammenligne hjernen med en muskel som kan trenes. All kunnskapen vi tilegner oss lagres i hjernen, og når vi lærer utvikler hjernen seg. Noe av det mest spennende vi ser er at områdene vi trener og bruker i hjernen vokser på samme måte som en muskel.

- Hjernen vår har et veldig stort endringspotensial bare vi trener den. Alt vi bruker hjernen til kan trenes, og hjernen vil endre form og størrelse etter måten den brukes på, forklarer Myklebust.

- Hva legger du i begrepet hjernehelse og hvordan kan vi ivareta egen og ansattes hjernehelse?

- Hjernehelse er å være bevisst på hvordan du bruker hjernen, og fokus på å ivareta den. Vi trenger nok søvn, ikke stresse så mye og ikke være redd for å bruke hodet. Dette forebygger demenslidelser og handler om å ivareta hjernen for å fungere best mulig i hverdagen. Dersom du er bevisst på hvordan du bruker den i løpet av dagen og i arbeidet ditt, da blir du mer kreativ, får bedre humør og mer overskudd. Så to viktige ting – kunnskap om hjernen og ivareta den. Øk bevisstheten din rundt dette, bruk det aktivt og gjør noe med det. Da vil du fungere bedre i hverdagen, sier Myklebust.

- Kan hjernen overbelastes?

- Ja overbelastning eller overstimulerer er vel mer riktig, skjer med mange av oss. Vi får mange inntrykk i løpet av en dag og rekker ikke å reflektere over dem. Vi rekker heller ikke å konsolidere kunnskapen og alle inntrykkene vi får i løpet av en dag, vi jobber konstant med en eller flere oppgaver, er på mobil på e-post og stimuleres gjennom hele dagen. Dette er ugunstig bruk av hjernen, den blir sliten og til slutt utslitt, akkurat som en muskel. Vi får kortere lunte, blir slitene og defensive, og vi ender opp med å prøve å unngå nye oppgaver fordi det er slutt på kapasiteten.

- Et nytt begrep har dukket opp - digital demens, det viser seg at hjernene våre fungerer dårligere nå enn tidligere. Dette vises på IQ tester der kurven fra 80- og 90 tallet har flatet ut og begynt å gå nedover. Man mener at noe av dette skyldes overstimulering som følge av informasjonsfedme, sier Myklebust.

- Hvilke konkrete grep vil du foreslå for å øke kreativiteten og vår evne til problemløsing?

- Det viktigste er å gi hjernen litt fri, koble av hjernen. Det er da du blir kreativ. Det er da vi ser løsninger. Dette kan du gjøre ved å bli mer bevisst på hvordan du bruker hjernen. Del gjerne problemløsningsprosesser inn i tre faser:

Fase 1: Stimulering. Ha en plan for det du skal gjøre, start med å stimulere hjernen med problemet du skal løse og gjøre det så tydelig som mulig, hent inn den informasjonen du trenger for å løse problemet.

Fase 2: Konsolidering. Trekk deg ut fra problemstillingen, gå ut en tur eller bare trekk deg litt unna den arenaen der du sitter med problemløsningen. Gi hjernen tid til å jobbe med problemstillingen – få det ned på papiret.

Fase 3: Implementering. Legg bort alle hjelpemiddel. Stol på din egen hjerne og bruk den til å presentere løsningen, avslutter Myklebust

Gikk du glipp av konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2022 kan du kjøpe tilgang her.

Forside program Sykefravær og arbeidsmiljø 2022


Flere artikler

Ulf Andersen 1
Sykefravær
Arbeidsmarkedet, sykefravær og helseforløp i Norge
Arbeidsmarkedet, sykefravær og helseforløp i Norge
Siw Tone Innstrand
Sykefravær
Helsefremmende arbeidsplasser – hva, hvorfor og hvordan
Helsefremmende arbeidsplasser – hva, hvorfor og hvordan
PC stetoskop
Sykefravær
Politisk feighet hindrer nedgang i sykefraværet - virksomhetene må gjøre jobben
Politisk feighet hindrer nedgang i sykefraværet - virksomhetene må gjøre jobben