Rekordlavt sykefravær gjennom forventningsavklaring, åpenhetskultur og inkludering

Fana Sparebank har hatt et rekordlavt sykefravær gjennom 2018 og 2019. Dette er resultatet av både målrettet jobbing for større åpenhet, fokus på hva som motiverer de ansatte, inkludering på arbeidsplassen, men også tydelige krav og forventinger til de ansatte. Hør mer om hvordan de jobber med å skape endringsglede og stolthet for arbeidsplassen.

I foredraget "Rekordlavt sykefravær gjennom forventningsavklaring, åpenhetskultur og inkludering" snakker Marianne Wik Sætre om:

  • Hvordan redusere frykten for det som skjer rundt oss
  • Lederrollen – å utfordre og å tørre o