På sporet mot lavt sykefravær

Sporveien startet i 2020 et endringsprosjekt med hovedmål om varig å redusere sykefraværet og beholde det gode arbeidsmiljøet. Prosjektet ble ført i tre ulike delstrømmer, med ulike mål og tiltak.

I snart to år preget av en pandemi har ikke sykefraværet gått ned, og det som vi trodde skulle være løsningen var kanskje ikke det likevel. På konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø som går digitalt 31. mars kan du høre Anne Dorthe Gløtvold-Moore, leder for bedriftshelsetjeneste og sykefraværsteam i Sporveien med foredraget "På sporet mot lavt sykefravær – en reiseskildring fra ferden mot friskere ansatte".

- Dere startet et endringsprosjekt med hovedmål å få ned sykefraværet. Hvilke mål og tiltak planla dere for å klare dette?

- Prosjektet ble delt inn i tre delstrømmer, som hadde hver sine mål og tiltak. Dette gikk blant annet på å tilby kurs og løfte kompetansen og bevisstheten rundt oppfølgingen for alle aktuelle ledere i prosjektet. De aktuelle lederne ble valgt ut basert på at de hadde ansatte som enten hadde langvarige eller korte, hyppige fravær. Andre mål og tiltak var å finne og innføre beste praksis for hele konsernet for oppfølging av sykefravær og sikre optimale rammer for lederne og bruk av støttefunksjoner, sier Gløtvold-Moore.

- Hvilke utfordringer har dere møtt på veien og har pandemien vært en av utfordringene?

- Pandemien har absolutt vært en utfordring. Både fordi vi er en samfunnskritisk funksjon, og driften må prioriteres, i tillegg til at fraværet har vært preget av Covid-19, som ble et annet type fravær å følge opp enn «normalt» sykefravær. En annen utfordring med utgangspunkt i pandemien var at alle som kunne ble satt på hjemmekontor, og det var vanskeligere å følge opp et prosjekt som ville tjent på å være mer synlig med fysisk tilstedeværelse. Spesielt delprosjektet med sykefraværsledelse ble dermed litt annerledes enn tiltenkt, da all kursing og oppfølging måtte gjøres digitalt, i en for mange, særlig operative ledere hektisk og til tider uoversiktlig situasjon på grunn av pandemien, sier Gløtvold-Moore.

- Hva legger dere i systematisk og kontinuerlig nærværsarbeid for å oppnå lavere sykefravær?

- Det å jobbe tydeligere med forebyggende arbeidsmiljø, slik at man er i forkant av et sykefravær og kan redusere eller aller helst forhindre det. Ha tilstedeværende ledere som har tid til å være akkurat det. Og et systematisk fokus på HMS, slik at man kan jobber mer forebyggende og proaktivt enn reaktivt, som vi erfarer at det ofte blir, sier Gløtvold-Moore.

- Har det dere trodde var løsningen fungert?

- Vi har fått mye relevant kunnskap ut ifra prosjektet, både med tanke på lederrollen, bruken av støttefunksjoner og at fokuset bør endres fra å ha mindre fokus på sykefravær, men heller benytte arbeidsmiljø og nærvær som benevnelse på arbeidet. Og ellers er det nettopp dette vi har tenkt å fortelle mer om i vårt foredrag, så jeg anbefaler alle som lurer på dette, å få det med seg, sier Gløtvold-Moore.

- Hvor går prosjektet videre nå?

- Det legges fram en sluttrapport til konsernledelsen med funn og anbefalinger om videre tiltak. Sykefravær er nok garantert noe vi kommer til å jobbe videre med i Sporveien, avslutter Gløtvold-Moore.

Les mer om konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø og se program og påmelding her.

Forside program konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø