Hva gjør du med ansatte som viser vondt i viljen?

«Vondt i viljen» er en mindre respektfull måte å betrakte spesielle sykefraværssaker. Enkelte arbeidstakere fremstår slik når de gjentatte ganger er sykmeldt i perioder de kan motta sykepenger og friskmeldt i den perioden som må arbeides for å oppnå nye rettigheter.

Felles for slike saker er at de skaper utfordringer for arbeidsgiver og for andre kolleger, som ofte må jobbe mer. Hva er det som gjør at slike arbeidsforhold oppstår og hvordan skal vi håndtere dette?

I dette foredraget fra konferansen