Fokus på kvinnehelse og sykefravær

De siste tallene fra NAV viser at sykefraværet hos voksne kvinner er dobbelt så høyt som hos menn, uten at vi helt vet hvorfor. Vi ser imidlertid fra andre land, med mer forskningsgrunnlag, at en stor del av dette er knyttet til kvinners overgangsalder. Dette webinaret setter søkelys på kvinnehelse på jobb og hva leder og virksomhet konkret kan gjøre.

Mange kvinner vurderer å forlate arbeidslivet på grunn av lite fokus og tilrettelegging for kvinnehelse på arbeidsplassen. For å sikre en god kjønnsbalanse, er det vel så viktig å beholde de kvinnene vi har, som å rekruttere nye.

I