En toppleders perspektiv på å leve og levere med psykisk uhelse

Psykiske uhelse koster samfunnet milliarder av kroner hvert eneste år. Mer enn noensinne er det viktig å skape arbeidsplasser som aksepterer ulikhet og som bygger på en trygghet rundt det å kunne være annerledes – til å kunne vise sårbarhet og åpenhet også om mentale utfordringer.

Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke, kommer til konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø som går digitalt 31. mars. Han forteller sin historie om hvordan han som toppleder har slitt med depresjoner gjennom hele karrieren, og hvorfor han mente det var viktig å være åpen om sin situasjon.

- Du har valgt å være åpen ovenfor arbeidsgiver om din psykiske helse preget at depresjoner. Hvorfor valgte du å være åpen om dette og hvordan reagerte arbeidsgiver?

- Jeg valgte det egentlig ikke, men det var nødvendig av personlige årsaker da jeg kjente på at min situasjon når som helst kunne bli avslørt. Å velge å være åpen gjorde jeg i forbindelse med at vi i Veidekke har HMS uke, da det skulle handle om psykisk helse ble det naturlig at jeg fortalte min historie og viktigheten av å være åpen, sier Lund.

- Hvilke erfaringer har du gjort deg rundt din åpenhet og hvordan har dine kolleger reagert?

- Noen ble overrasket, men jeg opplevde å få stor aksept. Jeg hadde sendt beskjed og informert konsernledelsen før jeg gikk åpent ut. Erfaringene i etterkant har vært litt opp og ned, og litt preget av min sinnstening som av og til har ligget mellom tvil og tro på om dette var riktig og klokt å gjøre. Jeg hadde nok ikke ventet så mye oppmerksomhet rundt dette, og at media plukket det opp ble litt mye.

- Det føles ikke alltid lett å være åpen, det er jo normalt å forsøke å beskytte seg selv ved å holde psykisk sykdom hemmelig. Fordelen med åpenhet er at mystikken rundt disse lidelsene blir mer avmystifisert og normalisert når vi er åpne. Stigmaet rundt psykisk sykdom er sentralt når det gjelder åpenhet, det henger nok fremdeles litt igjen i hvite frakker og remmer.

- Selv har jeg hatt fokus på rollen min og formålet med jobben, en jobb hvor jeg må bruke hjernen. Det kan oppstå utfordringer når sykdommen ligger i hjernen, men mange med psykiske lidelser er høyt presterende mennesker som kan produsere og levere like godt som alle andre, sier Lund.

- Hvordan har arbeidsgiver lagt til rette for å ivareta din psykiske helse og at du kan være åpen om din situasjon?

- Bedriftshelsetjenesten i Veidekke er topp, bedriftslegen vår følger opp og kjenner de aller fleste privat også. Vi har stor hjelp i psykologtjenesten, de gjør det lettere for meg å tilpasse min situasjon når jeg kan være åpen, og det er fint å kunne si ifra når man trenger en dag hjemme, sier Lund.

- Har åpenhet rundt psykisk helse gjort noe med Veidekke som organisasjon, har de klart å tilrettelegge en arbeidsplass med rom for åpenhet som skaper god mental helse?

- Ja, det vil jeg si. Vi setter fokus på temaet i HMS uka, vi lærer enkle grep som kollegastøtte for å ivareta de som sliter og å stille aktive spørsmål. I hverdagen settes det av tid til å snakke, ikke bare i forbifarten. Vi jobber mye for at ansatte skal føle trygghet for at ledere har opplæring i å ta seg av psykiske utfordringer, og at du blir sett for den du er.

- Vi må snakke mer om mental helse på arbeidsplassen, verden er tøff for alle så vi må fortsatt jobbe med å skape dialog. Det er viktig å huske på at alle ikke deler alt med en gang, så forsøk å se hver enkelt kollega regelmessig og vær opptatt av den enkelte. Lag rammer for samtaler og oppfølging. Det kan av og til være ensomt å slite med psykisk sykdom. Du får kommentarer som at det er bare å tenke positivt eller ta deg sammen, slike kommentarer er belastende å håndtere og kan føre til mer ensomhet. Så ta vare på hverandre, avslutter Lars Erik Lund.

Les mer om konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø som går digitalt 31. mars. Se program og påmelding her.

Forside program Sykefravær og arbeidsmiljø 2022