En god nøkkel til sykefraværsoppfølging

På Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune slet de i flere år med høyt sykefravær. På en av avdelingene toppet det seg i juli 2019. Dette resulterte i en snuoperasjon og gjennom et godt samarbeid med NAV og ved innføring av øvrige tiltak, har sykefraværet falt med over 30 prosent.

På konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø som går 8. mars i Oslo og live stream kan du høre Kristin Thorsen fortelle hvilke tiltak Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune iverksatte for å reduserte sykefraværet.

- Hva var årsaken til at dere slet med høyt sykefravær?

- Stort lederspenn førte til for lite tid sykefraværsoppfølging over lengre tid. Dårlig arbeidsmiljø og mange ansatte med diffuse lidelser av ulike slag. Flere ansatte som trengte å bli sett og få tilgang systematisk sykefraværsoppfølging, sier Kristin Thorsen.

- Dere gikk igjennom en snuoperasjon. Hvordan kom dere i gang med denne?

- Jeg startet som avdelingsleder våren 2019 etter en omorganisering av Kamfjordhjemmet bo – og behandlingssenter. Det gikk fra å være to enhetsledere til å bli fire avdelingsledere, som leder hver sin avdeling, og en enhetsleder som har ansvar for avdelingslederne og nattevaktsgruppa.

- Sykefraværsoppfølgingen startet jeg i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og en representant fra Org HR i kommunen våren 2019, dette varte fram til høsten 2019. I januar 2020 skulle det startet opp et prosjekt for hele kommunalområdet - helse sosial og omsorg. Dette ble ikke iverksatt likevel på grunn av Corona.
Vi hadde allerede startet opp med dette arbeidet på Kamfjordhjemmet og fortsatte derfor i tråd med intensjonene fra prosjektarbeidet.
Så vi fortsatte sykefraværsoppfølgingen i samarbeid med en kontaktperson fra NAV som skulle følge opp hele Kamfjordhjemmet, samt gi støtte og veiledning til alle lederne. Fokuset var - hva skal til for at du kan komme tilbake på jobb til tross for sykdommen (funksjonskartlegging).

- Senere i 2020 meldte vi oss til å være deltagere i IA bransjeprogram for sykehjem – en bra dag på jobb. Et forebyggende tiltak. Vår kontaktperson i NAV arbeidslivsenter spurte om vi ønsket å delta og alle lederne melde seg på. I tillegg til sykefraværsoppfølgingen vi hadde med NAV fra før, fikk vi også tilbud om kurs i metodearbeid, sier Thorsen.

- Hvordan ble arbeidet med å redusere sykefraværet mottatt av de ansatte?

- Det ble litt støy og mye snakk i starten. Kontaktpersonen fra NAV deltok på personalmøter hvor vi informerte om hva oppfølgingen gikk ut på og hvorfor. Alle ansatte på hele huset ble informert.
Vi har også jobbet med å styrke HMS gruppene våre gjennom et rolleforståelseskurs vi fikk i forbindelse med deltagelsen i IA – Bransjeprogram. Dette har vært viktig for arbeidet. At alle tre parter har viktige roller å spille i utviklingen av arbeidsmiljøet og for å skape forståelse for viktigheten av sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær, avslutter Kristin Thorsen.

På konferansen får du høre mer om:

  • Hva har vært nøkkelkriterier for å lykkes med trepartssamarbeidet?
  • Hvordan har de jobbet på både kollektivt- og individuelt nivå?
  • Andre suksesskriter og fallgruver
Les mer Pil