Arbeidsmarkedet, sykefravær og helseforløp i Norge

Norge står foran en demografiutfordring med aldringen av befolkningen. Samtidig har vi en rekke utfordringer som påvirker arbeidsmarkedet og vår mulighet til å finansiere velferd også i fremtiden. Blant de utfordringene er høyt sykefravær og mangel på helserelaterte ytelser en av de største.

Ulf Andersen er statistikk sjef i NAV og kommer til konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 7. mars. Han skal snakke om 6 utfordringer for arbeidsmarkedet og det norske samfunnet, han tar et dypdykk i sykefraværet og går inn på viktigheten av å ta tak i disse utfordringene nå.

- Hvilke demografiske utfordringer påvirker arbeidsmarkedet mest?

- Aldringen av befolkningen. Det blir mange flere seniorer i Norge når vi kommer til 2050, men ikke noe særlig flere i yrkesaktiv alder. For hver ny person vi får i yrkesaktiv alder i 2050, får vi samtidig 24 seniorer (personer 67 år og eldre). Flere vil trenge tjenester innen helse og omsorg, men vi blir altså ikke flere som kan levere de tjenestene, sier Ulf Andersen.

- Sier statistikken noe om årsakene til at vi har så høyt sykefravær i Norge?

- Det er sammensatt, men hovedårsaken til at Norge har betydelig høyere sykefravær enn andre land er nok sykelønnsordningen vår og hvordan «systemet» fungerer. Sykefraværet har økt etter pandemien, mye drevet av psykiske lidelser. Samtidig sier Stami at en tredjedel av sykefraværet kan spores til arbeidsmiljøet – fysisk eller psykososialt, sier Andersen.

- Hvilke konsekvenser får dette for velferden i fremtiden?

- Hovedutfordringen er at vi trenger flere arbeidstakere, samtidig som vi ikke får flere personer i yrkesaktiv alder. Det får konsekvenser for vår evne til å utføre velferdstjenester, men det vil også få konsekvenser for vår evne til å finansiere det, sier Andersen.

- Hva kan arbeidsgivere gjøre for å ta tak i disse utfordringene?

- Flere ting, men primært handler det om å senke terskelen for å slippe flere til i arbeidslivet, og ta vare på de vi allerede har. Konkurransen om arbeidskraften vil nemlig bare bli tøffere og tøffere i fremtiden, avslutter Ulf Andersen.

Les mer Pil