6 tiltak for mentale helse i 2021

HR Norges søsterorganisasjon, den britiske HR-foreningen CIPD, har laget en guide for hvordan ansattes mentale helse best mulig kan ivaretas av arbeidsplassen under covid-19. Denne er basert på data som viser tidlige konsekvenser av covid-19 på mental helse. Forskningen viser til at ansatte melder om dårligere motivasjon, tap av mening, angst og isolasjon.

Arbeid i seg selv har potensiale for å gi oss god mental helse gjennom struktur, rutiner, mestring, mening, sosialt nettverk og læring. Situasjonen vi har stått i denne pandemien har på mange måter truet disse positive psykologiske fordelene,