Finner svar på det alle lurer på

Det store spørsmålet nå er hvordan den hybride arbeidstilværelsen skal organiseres i praksis. – Et av rådene vi kan gi allerede, er at dette må delegeres på lavest mulig nivå i organisasjonen, sier Nils Brede Moe ved SINTEF Digital.

– Når folk får større frihet, øker kompleksiteten, så å organisere dette er en veldig vanskelig oppgave. Men man bør ikke bestemme seg for hvordan man skal løse den nye arbeidsdagen før vi vet mer om hvordan ulike modeller fungerer, oppfordrer Nils Brede Moe. Han er sjefforsker ved SINTEF Digital, hvor de i løpet av høsten har som mål å få svar på flere spørsmål knyttet til dette gjennom å forske på ulike modeller i ulike bedrifter.

Vet mer senere på høsten

10. november kommer han til HR Forum med rykende fersk forskning og foredraget «Hybrid transformasjon gjort smart».
– Så lenge arbeidet ikke blir forhindret av en ny nedstengning, skal vi da ha noen flere svar og vil kunne fortelle mer om hva som fungerer og hvorfor, sier Moe.

For hybrid blir jo den nye hverdagen. Ikke bare viser forskningen at dette er noe de ansatte selv ønsker, den bekrefter også at effektivitet og produktivitet ikke har måttet lide under hjemmekontor-perioden. Tvert imot.

– Noen av selskapene vi har undersøkt har også gjort det bedre i pandemien enn før. Mindre støy og færre avbrudd gjør at mange synes det er lettere å konsentrere seg om vanskelige oppgaver, sier Moe.
– En annen effekt er at folk får en bedre tilpasset arbeidshverdag, og sliter mindre med tidsklemma.

Fordel å være færre på kontoret

Om folk nå i større grad er på vei tilbake til kontoret, er det altså ingen grunn til å vurdere å la ting bli helt som før.

– Nå har vi også fått dokumentert at det er noen ulemper ved å sitte tett på hverandre i åpent landskap, sier Moe. For forskerne finner produktivitetsgevinster også hos dem som måtte være igjen på jobben da resten dro hjem.
– Færre folk, mindre støy og bedre luft slår positivt ut også her. Og når folk både er produktive og får jobbe sammen med andre, blir de også mer fornøyde. Det er noe vi må ta med oss inn i den hybride hverdagen, sier Moe.

De vanskelige samtalene blir utsatt

De positive erfaringene gjelder først og fremst de ansatte som har litt erfaring, har et nettverk og har vært i selskapet over en periode.

– Vi vet også at opptil 20 prosent føler på ensomhet, sier Moe og peker på at særlig unge og nyansatte i større grad har behov for fysiske møter.
– Og så vet vi det er utfordringer knyttet til innovasjon og ikke minst til de vanskelige samtalene som gjerne blir utsatt.

Delegeres lavt

Men hovedbildet nå er at folk ønsker seg fleksibilitet. Utfordringen er å finne de mest hensiktsmessige modellene.

– Det er mange mulige måter å organisere dette på, og det som fungerer på den ene arbeidsplassen, eller på det ene teamet i bedriften, trenger ikke passe andre. Men det er et råd vi kan gi allerede nå; det er at dette må delegeres på så lavt nivå i organisasjonen som mulig. Dette er en kjempevanskelig oppgave, erkjenner Moe.

Les mer om HR Forum 2021 og se program og påmelding her.

Forside HR Forum 2021