Vis hvordan du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) er FNs trepartsorganisasjon for arbeidslivet. ILO jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over og et viktig mål for ILO er å bidra aktivt til et sikkert og godt arbeidsmiljø. Den 28.april hvert år markeres verdensdagen for sikkerhet og helse – ILO dagen – en rekke steder verden over.

Hvorfor er det viktig å markere denne dagen?

Vi tilbringer 1/3 av tiden vår på jobb. Hvordan vi har det på jobb har derfor stor innvirkning på vår psykiske helse. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder høyt sykefravær. Fra sykefraværsstatistikkene så vet vi at lettere psykiske lidelser, sammen med muskel- og skjelettplager er det som dominerer når det gjelder langtidssykefravær. En nyere undersøkelse viser at 1/3 av nordmenn har hatt behov for profesjonell hjelp de siste to årene. Mange av disse er godt etablerte i arbeidslivet, men det som kanskje er mest urovekkende er at svært mange av disse er unge voksne – på full fart inn i samfunnets maskineri. Dette viser viktigheten av å skape helsefremmende arbeidsplasser preget av psykologisk trygghet.

Vi lever i en VUCA-tilværelse og arbeidslivet- og lederrollen har endret seg for godt etter pandemien. Det er økte krav til samhandling fordi kompleksiteten i arbeidslivet vokser og i arbeidsmarkedet sitter arbeidstakerne med kortene på hånd. Med flere ledige stoler enn hva man klarer å fylle, så har virksomheter begynt å intern mobilitet og karriereutvikling. Det å være en attraktiv arbeidsgiver er ikke en kosmetisk jobb og gapet mellom image og omdømme må ikke bli altfor stort. I 2022 et ikke ansettelsesforhold lengre en ren transaksjon – vi forventer i større grad å ha relasjon til arbeidsgiver for å føle tilhørighet. I kampen om ressursene har et godt arbeidsmiljø gått fra være «nice-» til «need to have».

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet og hva kan man gjøre?

Selv om leder har hovedansvaret for arbeidsmiljøet så har vi i nordiske land noe som kalles medarbeiderskap. Det er to hovedretninger innen medarbeiderskap. Den mest fruktbare retningen kalles forpliktende samspill. Her tar man sin del av ansvaret både for jobben, for arbeidsmiljøet og for relasjonen man har til arbeidsgiver. Så hva kan DU gjøre for å bidra til en positiv arbeidshverdag for de rundt deg, det være seg fysisk på kontoret eller fra hjemmekontoret? Her er noen tips;

  • Del kunnskap. Å være raus på kunnskap er en win-win. Da bidrar man til en lærende kultur og et growth mindset.

  • Gi tilbakemeldinger. Selv om du er kritisk – vær saklig og konstruktiv. Se for deg at du skal gi tilbakemeldingen til deg selv. Hvordan hadde du selv reagert hvis noen hadde gitt din tilbakemelding, til deg?

  • Bidra til en åpen dialog og vær en drivkraft. Si fra til leder eller ansatte når noe ikke er som det bør være. Foreslå også forbedringer, og husk å være så konkret som mulig.

  • Gi skryt. Vær raus med anerkjennelse og skryt. Skryt skal naturligvis være like berettiget som konstruktive tilbakemeldinger, men det er nettopp det som er så flott: alle er gode på noe. Det handler helt og holdent om hva man ønsker å fokusere på. Kanskje de nettopp er rågode på å bidra til et godt arbeidsmiljø?