Unngå at alkohol blir et problem på jobbfesten

Når går det for langt på jobbfesten? Kunne de uheldige situasjonene vært unngått? Mange ledere og personer i HR vegrer seg for å prate om jobbfesten og alkohol på jobb.

I dette webinaret med Camilla Lynne Bakkeng, Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter, og Jan Abild, rådgiver og pedagog i Y Story, kan du høre om:

  • Hvordan skape en sunn alkoholkultur, uten å ta vek