Oppsving i varslingssaker om arbeidsmiljø

Mange arbeidsgivere har opplevd varslingssaker og klager på dårlig arbeidsmiljø, trakassering eller «fryktkultur» fra ledere det siste året. Det kan være mange grunner til opplevelse av høy turnover, dårlig arbeidsmiljø eller høyt sykefravær. Noen ganger kan det være leder som forårsaker dette.

I dette webinaret tar vi for oss tidlige tegn på konflikter, og hvordan et eventuelt varsel mot leder (og evt. flere) bør håndteres av organisasjonen. Vi vil blant annet fokusere på:

  • Hvordan se tidlige tegn på problemene?