Kraften av gode relasjoner på arbeidsplassen

Er det virkelig en sammenheng mellom trivsel, prestasjon og resultater på jobb? Vi vet alle at helse, trivsel og utvikling henger tett sammen, og forskning viser at de økonomiske resultatene også kan bli bedre.

Mange synes det er vanskelig å vite hvordan man skal jobbe med trivsel på arbeidsplassen. I dette foredraget med Lars Christian Larssen fra HR Forum 2023, får du høre om konkrete verktøy for å komme i gang med utvikling, og caser på resulta