Hva skjer med innovasjonsevnen i krisetider?

Hvordan preger vanskelige og annerledes tider vår personlige innovasjonsevne? – If you don't disrupt yourself, you'll be disrupted, sier den verdenskjente businesstenkeren Whitney Johnson. Hun mener at dette vil gjøre seg spesielt gjeldende i en krise, og særlig for de som til vanlig ikke jobber aktivt og bevisst for det.

Whitney2

Johnson beskriver det siste året som en stor disrupsjon i seg selv.
– Livet har uventet og plutselig blitt disruptet over hele verden. Vi valgte ikke denne disrupsjonen – omstendighetene skapte den. Men uansett hvordan det skjer, er disrupsjon en mulighet til å vokse og å trives, sier Withney Johnson.

For ordens skyld: Med disrupsjon mener vi den innovasjonsprosessen hvor nye teknologier og bruksmåter tar over for og forvitrer eldre teknologi og forretningsmodeller.

Blant verdens viktigste business-tenkere

Johnson er CEO i WLJ Advisors, og er av Thinkers50 kåret til en av verdens 50 største tenkere innen business. Hun er en prisvinnende forfatter, blant annet kjent for «Disrupt yourself», foredragsholder og foreleser ved Harvard Business School sin Executive Education.

Noe av det hun er mest opptatt av, er hvordan organisasjoner best kan vokse gjennom individene sine. For som hun ofte sier:

– Selskap disrupter ikke, det er menneskene i organisasjonen som gjør det.

Men hvordan kan HR bidra til medarbeideres vekst og innovasjonsevne også i usikre tider? Det skal Johnson snakke om i foredraget «Disrupt yourself in times of uncertainty» på Sykefravær og arbeidsmiljøkonferansen (digitalt) den 11. mars.

Læringens S-kurve

– De som til vanlig ikke konstant søker å disrupte seg selv, har sannsynligvis gjort det i større grad i løpet av den globale krisen vi nå står i, mener Johnson.

Hun tar utgangspunkt i den kjente S-kurven, som vi gjerne bruker for å beskrive livsforløpet til en idé eller et produkt, og bruker den til å forklare psykologien når mennesker går igjennom disrupsjon: Når vi prøver noe nytt, går det gjerne sakte i starten helt til vi kommer til «kneet» på kurven. Her starter moroa, og det går raskt og bratt oppover.

Reise i syv steg

Reisen langs denne læringskurven beskriver hun i syv ulike steg. Det første handler om å ta de riktige risikoene, altså å skjønne hvilken jobb som må gjøres. Det neste handler om at vi alle må spille på våre karakteristiske styrker – det handler altså om å identifisere hva det er vi kan som aller best – som også matcher behovene og jobben som må gjøres. Deretter må vi lære oss å se på begrensninger ikke som hindre, men som strukturer som frir oss fra uorden og kaos.

Underveis må vi forberede oss på å måtte ta et par skritt tilbake, eller kanskje til siden, før vi fortsetter å vokse. Og vi må tørre å falle. En kjerneverdi er å alltid være drevet av viljen til å oppdage noe nytt.

– Disse verktøyene og dette rammeverket bidrar til å gi klarsyn, skape muligheter og til å bevege seg framover med riktig innstilling, avslutter Whitney Johnson.

Lær mer om innovasjon i krisetider og de syv stegene i personlig disrupsjon på konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 11. mars.
Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Sykefravær og arbeidsmiljø

Flere artikler

Lars Christian Larssen
Arbeidsmiljø
Kraften av gode relasjoner på arbeidsplassen
Kraften av gode relasjoner på arbeidsplassen
Chris Hovde
Arbeidsmiljø
Fokus på mental helse – vi må få med oss gutta!
Fokus på mental helse – vi må få med oss gutta!
Herdis Pala
Arbeidsmiljø
Hva er tillit og hvordan skaper man tillit?
Hva er tillit og hvordan skaper man tillit?