Hva er tillit og hvordan skaper man tillit?

Tillit er fundamentet for alle typer relasjoner, både på og utenfor arbeidsplassen. Tillit gir mange positive resultater. Fornøyde medarbeidere yter bedre og gir lavere risiko for svinn, de gir en bedre kundeopplevelse og har positiv effekt på bunnlinjen. Her får du det Islandske bidraget til International HR Day 2023 med Hérdis Pála Pálsdóttir som snakker om betydningen av tillit.

Mangel på tillit kan føre til stress, medarbeidere som gjør feil, fare for ulykker, lavere engasjement, man risikerer å miste kunder og alt dette har betydning for bunnlinjen.

Må man gjøre seg fortjent til tillit? Eller bygger vi det?