Henning Bang - HR-konferansen for offentlig sektor 2021

Hvilke grep kan du ta for å påvirke organisasjonskultur