Forebygging av utenforskap

Fokuset for årets Verdensdagen for psykisk helse setter fokus på nettopp forebygging av utenforskap. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et større fellesskap. Ifølge tall fra Verdensdagen.no opplever 86 000 personer alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden. Utenforskap koster! Se webianret med Silje Løkeng om forebygging av utenforskap her.

TechnipFMC var en av de første virksomhetene i Norge som opprettet en egen rolle dedikert til Wellbeing. Innen dette området har de jobbet systematisk med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø igjennom de 3 siste årene. Flere av tiltakene har v