Enkle innsikter og grep som øker tilhørighet, mening og samarbeid

Det publiseres svært mange artikler og råd i disse dager om hva man skal tenke på og hva virksomheten bør ha i bakhodet når Covid løsner grepet. Sentralt i disse ideene ligger tre grunntanker som det er verdt å plukke med seg – vi må skape mer mening, tilhørighet og samarbeide bedre.

I denne artikkelen viser vi til tre kilder som adresserer problemer som har vært reelle både før, under og sannsynligvis etter Covid. Dette er utfordringer som har vært beheftet med uklare definisjoner, begrenset reell innsikt og selvsagt et l