+
10.06.2021
Den hybride arbeidsplassen – hva skjer etter pandemien?
Helsemyndighetene i Norge ser nå en positiv utvikling i smittetallene og samfunnet ser nå gradvis ut til å åpne opp. Både arbeidsgivere og arbeidstake...
+
10.06.2021
Den hybride arbeidsplassen – hva skjer etter pandemien?
Helsemyndighetene i Norge ser nå en positiv utvikling i smittetallene og samfunnet ser nå gradvis ut til å åpne opp. Både arbeidsgivere og arbeidstake...
24.03.2021
Psykologisk trygghet – har vi bruk for det og har vi tid til det?
Hva er egentlig psykologisk trygghet, og hvordan kan vi bygge en trygg kultur i våre organisasjoner? På NHH forsker Bård Fyhn på psykologisk trygghet ...
24.03.2021
Psykologisk trygghet – har vi bruk for det og har vi tid til det?
Hva er egentlig psykologisk trygghet, og hvordan kan vi bygge en trygg kultur i våre organisasjoner? På NHH forsker Bård Fyhn på psykologisk trygghet ...
27.01.2021
Hva skjer med innovasjonsevnen i krisetider?
Hvordan preger vanskelige og annerledes tider vår personlige innovasjonsevne? – If you don't disrupt yourself, you'll be disrupted, sier den verdenskj...
27.01.2021
Hva skjer med innovasjonsevnen i krisetider?
Hvordan preger vanskelige og annerledes tider vår personlige innovasjonsevne? – If you don't disrupt yourself, you'll be disrupted, sier den verdenskj...
03.12.2020
Nye råd mot langvarig slitasje
Langvarige belastninger kan føre til stressreaksjoner og negative konsekvenser for både enkeltansatte og arbeidsmiljøet. Betydningen av å tilrettelegg...
03.12.2020
Nye råd mot langvarig slitasje
Langvarige belastninger kan føre til stressreaksjoner og negative konsekvenser for både enkeltansatte og arbeidsmiljøet. Betydningen av å tilrettelegg...
25.11.2020
Krenkelser i arbeidslivet – hva er påregnelig, og hva er kritikkverdig?
Påstander om mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden fremsettes i ulike sammenhenger. Som arbeidstaker skal man være beskyttet mot ulike former ...
25.11.2020
Krenkelser i arbeidslivet – hva er påregnelig, og hva er kritikkverdig?
Påstander om mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden fremsettes i ulike sammenhenger. Som arbeidstaker skal man være beskyttet mot ulike former ...
+
17.06.2020
Hva har vi lært av korona – og hva gjør vi videre?
Korona røsket ordentlig fatt i oss. På mange måter. Nå forbereder vi å komme tilbake. Til kontoret, men også til en ny normal hva angår alt fra organi...
+
17.06.2020
Hva har vi lært av korona – og hva gjør vi videre?
Korona røsket ordentlig fatt i oss. På mange måter. Nå forbereder vi å komme tilbake. Til kontoret, men også til en ny normal hva angår alt fra organi...
05.11.2019
Varsling av kritikkverdige forhold
1. januar 2020 kom det nye regler for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling er viktig og vanskelig og noen steder skjer varsl...
05.11.2019
Varsling av kritikkverdige forhold
1. januar 2020 kom det nye regler for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling er viktig og vanskelig og noen steder skjer varsl...
11.12.2018
Ledere – ansattes mobbeoffer?
Kolleger mobber kolleger og ledere mobber medarbeidere. Men hva med ledere som blir mobbet? Mye tyder på at ledere blir utsatt for like mange negative...
11.12.2018
Ledere – ansattes mobbeoffer?
Kolleger mobber kolleger og ledere mobber medarbeidere. Men hva med ledere som blir mobbet? Mye tyder på at ledere blir utsatt for like mange negative...
+
20.11.2018
Styringsrett og omsorgsplikt: HR sin rolle og ideologi
Her får du foredraget til Ståle Einarsen fra HR-konferansen for offentlig sektor 2018 om grunnlaget for arbeidsgivers styringsrett og arbeidsgivers om...
+
20.11.2018
Styringsrett og omsorgsplikt: HR sin rolle og ideologi
Her får du foredraget til Ståle Einarsen fra HR-konferansen for offentlig sektor 2018 om grunnlaget for arbeidsgivers styringsrett og arbeidsgivers om...
+
10.10.2018
Fremtidens kontorer - hvordan jobber du best?
Gikk du glipp av medlemsmøtet om fremtidens arbeidsplass og kontorutforminger den 28. september? Som medlem av HR Norge kan du se det interessante for...
+
10.10.2018
Fremtidens kontorer - hvordan jobber du best?
Gikk du glipp av medlemsmøtet om fremtidens arbeidsplass og kontorutforminger den 28. september? Som medlem av HR Norge kan du se det interessante for...