Pensjonskonferansen 2021 - Digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra Pensjonskonferansen 2021! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.
Pensjonskonferansen 2021 Landingssiden 1610 format

Det skjer svært mye spennende for dem som følger med på pensjonsfeltet. På årets Pensjonskonferanse blir du oppdatert på det viktigste. Egen pensjonskonto er blitt rullet ut for alle ansatte i privat sektor med innskuddspensjon. NHO og LO er klare med sin utredningsrapport om reformert AFP denne våren. Stortinget har vedtatt at det skal betales pensjon fra første krone fra 2023, og utvalget som evaluerer pensjonsreformen er i gang med sitt arbeid.

På årets konferanse får du høre om:

  • Hvordan kan en reformert AFP-modell se ut?
  • Hva er skjedd etter egen pensjonskonto ble rullet ut 1. februar?
  • Hva er nytt i rettsutviklingen på pensjon?
  • Pensjon fra første krone – konsekvenser for ansatte og virksomhet
  • Mulige fallgruver for arbeidsgivere med nytt regelverk
  • Evaluering av pensjonsreformen


Pris:

  • For medlemmer: kr. 3750,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 7250,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Etter at vi har fått registrert din påmelding, vil du få en e-post med informasjon om hvordan du logger inn.
Du vil ha denne tilgangen i to uker, fra den dagen du mottar tilgangen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til Pensjonskonferansen 2021 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer