Oppdragsgiver eller reelt arbeidsgiver: Avklaringer om arbeidsgiveransvaret - Digitalt

Gikk du glipp av "Oppdragsgiver eller reelt arbeidsgiver: Avklaringer om arbeidsgiveransvaret"? Nå kan du fortsatt få tilgang, uavhengig hvor du er.
Oppdragsgiver eller reelt arbeidsgiver

Å tilknytte seg enkeltpersoner til å utføre arbeid i kortere eller lengre perioder fører med seg juridiske problemstillinger. I dette kurset vil du lære hvilke momenter du kan bruke for å skille mellom reelle konsulenter og de som er reelt ansatte med rettigheter de kan kreve.

Mange virksomheter knytter til seg enkeltpersoner til å utføre arbeid som «konsulenter» eller «vikarer». De ansettes ikke, men inngår kontrakter med sitt enkeltpersonforetak eller «AS meg selv».

Bindende lovgivning sier imidlertid at mange av disse er å regne som arbeidstakere, med rettigheter etter arbeidsmiljøloven, ferieloven, pensjonslovgivning og yrkesskadeforsikring. Selv om disse ikke ønsker å benytte seg av slike rettigheter ved inngåelse av avtalen, kan de likevel kreve dette når de måtte ønske, f.eks når konjunkturene endrer seg og «selvstendige» går en langt mer usikker hverdag i møte.

Kurset dekker følgende:

  • Juridiske utgangspunkter: Hvor finner vi grunnlaget for å vurdere om en tjenesteyter er ansatt eller ikke?
  • Vurderingsmomentene: Hvilke hensyn er relevante?
  • Vurderingen i praksis

Kurset inneholder forelesning med spørsmål og vil ta ca 1 time å gjennomføre, inkludert refleksjonsoppgaver.

Du vil motta kursbevis etter fullført kurs.

Kursholder

Portrett Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen er partner og advokat i SBDL. Hun er en anerkjent arbeidsrettsadvokat som ansees som en av kjernekreftene i SBDL. Bergeius Andersen har lang erfaring som rådgiver for arbeidsgivere, blant annet med håndtering og avslutning av vanskelige sykefraværssaker.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 1900,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 5500,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når din påmelding er registrert får du tilgang til kurset. Du vil ha denne tilgangen i 30 dager fra den dagen du får tilgang. Presentasjonen fra kursholder er også tilgjengelig i portalen.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til det digitale kurset: Oppdragsgiver eller reelt arbeidsgiver: Avklaringer om arbeidsgiveransvaret.

Påmelding digitale arrangementer