Omstilling og nedbemanning 2020 - digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra Omstilling og nedbemanning 2020 - Digitalt! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.
Omstilling og nedbemanning 2020 2020 Landingssiden 1610 format2

Mange virksomheter har store omstillingsbehov, og en del vurderer nå nedbemanning. Konferansen er for deg som bistår med omstilling i din virksomhet.

Atskillige arbeidsplasser har gjort seg nye erfaringer siden mars. Mange har erfart at vi kan samhandle med kunder, kolleger og andre aktører på en annen måte enn det vi tidligere har gjort. Kanskje har dere klart å gjøre like mye med færre personer? De fleste står i en form for omstilling. Tillit er avgjørende for å få til en god omstillingsprosess. Hvis man kommer skjevt ut – hvordan kan man håndtere svekket tillit midt i en prosess? Dette og mye mer får du svar på den 3. september.

Du får mer av dette:

  • Fra permittering til nedbemanning – hvordan gå frem?
  • Omstilling gjennom styringsrett – hvor mye kan du gjøre av endringer?
  • Hvordan opprettholde og utvikle tillit i omstillinger?
  • Fallgruver ved nedbemanning – hva skaper konflikt?
  • Hvordan ta tak i de som ikke presterer?
  • Innføring av hjemmekontorløsninger

Program:

Konferansen ble gjennomført digitalt 3.september.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 3500,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 7000,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når du sender oss din påmelding får du tilgang til konferansen med alle foredragene. Du vil ha denne tilgangen i to uker fra den dagen du får tilgang. Dokumentasjon fra det enkelte foredrag blir også tilgjengelig.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til Omstilling og nedbemanning 2020 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer