Ny i lederrollen – Digitalt

Gikk du glipp av "Ny i lederrollen"? Nå kan du fortsatt få tilgang, uavhengig hvor du er.
Hjemmekontor

Dette kurset er ment å gi deg en god start på din bevisstgjørings- og læringsprosess som leder.

Alle som går inn i en lederrolle for første gang vil oppleve forventninger fra omgivelsene og fra seg selv. Det vil være andre ting som er viktige i lederrollen enn det som har vært viktig som medarbeider. Dette kurset vil gjøre deg bedre kjent med deg selv som leder og tryggere i møte med hverdagens lederutfordringer. Kurset er praktisk rettet og vil gi deg nyttige forståelsesmodeller og verktøy du kan ta i bruk i lederrollen.

Kurset dekker blant annet:

 • Hvordan skape en god overgang til lederrollen?
  • Fra medarbeider til leder
 • Mitt ledelsesfundament:
  • Bakgrunn for å bli leder
  • Styrker, utfordringer og behov for støtte
  • Intensjon og fokus
 • Organisasjonens ledelsesfilosofi som grunnlag for min lederrolle
 • Utvikling av medarbeidere i tråd med strategi og mål
 • Metodikk og verktøy for god ledelse
  • Fire fokusområder: Visjon, organisering, kultur og lederferdigheter
  • Hvordan lede og motivere for prestasjoner

Dette kurset passer for alle som er nye i en lederrolle med ansvar for medarbeidere. Kurset passer også for de som skal være rådgivere for nye ledere.

Kurset inneholder forelesning med spørsmål, refleksjoner og oppgaver. Det vil ta ca 3 - 4 timer å fullføre kurset, inkludert pause.

Kursholder
Kristine Blixrud
har mange års erfaring med organisasjon- og lederutvikling fra næringslivet, primært som konsulent hos Accenture og som leder for Human Resources i IT-bransjen. Hun driver i dag selskapet Bell Organizaton & Leadership AS. Blixrud er utdannet siviløkonom med videreutdannelse innenfor psykologi og ledelse. Hun har jobbet med utvikling av ledere på alle nivåer og på tvers av bransjer i 20 år. Blixrud har stort engasjement for utvikling av bevisste ledere som leder på en bærekraftig måte ved at prestasjonsfokus og medmenneskelighet går hånd i hånd.


Pris:

 • For medlemmer: kr. 2900,-
 • For ikke-medlemmer: kr. 6500,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når din påmelding er registrert får du tilgang til kurset. Du vil ha denne tilgangen i 30 dager fra den dagen du får tilgang. Presentasjonen fra kursholder er også tilgjengelig i portalen. Du vil motta kursbevis etter fullført kurs.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til det digitale kurset: Ny i lederrollen

Påmelding digitale arrangementer