Lederutviklingskonferansen 2021 - Digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra Lederutviklingskonferansen 2021! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.
Lederutviklingskonferansen 2021 artikkel format

HR Norges Lederutviklingskonferanse har samlet dyktige foredragsholdere fra Skandinavia til å dele aktuelle tematikker på feltet. Konferansen setter søkelys på sentrale utfordringer knyttet til ledelse i og etter en brytningstid.

Mange har fornyet lederutviklingsprogrammer og skaffet seg helt nye tilnærminger til trening av ledere i over ett år nå. I tillegg står mange foran en ukjent hybrid form for organisering og ledelse til høsten. Hvordan skal man lede sine ansatte i tiden fremover?

Du får mer av dette:

  • Begrepet ledelse- hva innebærer det egentlig?
  • Hvorfor er ledelse så vanskelig?
  • Utvikling og digitalisering av lederutviklingsprogrammer- hvordan lykkes?
  • Mental trening- kan det øke prestasjoner og brukes i lederutvikling?
  • Hvilken effekt har lederutviklingstiltak?
  • Kultur og verdier- effekt på organisatorisk nivå

Konferansen ble avholdt digitalt 26. august, med over 300 deltakere.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 3750,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 7250,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Etter at vi har fått registrert din påmelding, vil du få en e-post med informasjon om hvordan du logger inn.
Du vil ha denne tilgangen i to uker, fra den dagen du mottar tilgangen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til Lederutviklingskonferansen 2021 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer