En introduksjon til HR-analyse - Digitalt

I dette kurset vil du få en introduksjon til HR-analyse, og inspirasjon til hvordan du kan bruke komme i gang med arbeidet i egen virksomhet.
Sven

HR-analyse har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet i virksomheter globalt, og også i Norge ser vi denne trenden. Vi bruker mange begreper; scorecards, dashboards, prediktive analyser, evidensbaserte beslutninger og KPI. Men dette kan oppleves som overveldende og kanskje hindre utnyttelsen av mulighetene som ligger i HR-analyse.

I en artikkel fra mars 2019 understreket Dave Ulrich i RBL Group at vi må organisere alle våre ideer med hensyn til HR-analyse gjennom å svare på tre enkle spørsmål; Hvorfor, hva og hvordan. Dette vil vi gå nærmere inn på i kurset.

Kurset omhandler blant annet følgende tema:

  • Rapporting versus analyse
  • De ulike modenhetsnivå innen HR-analyse
  • Introduksjon og gjennomgang av «Eight Step Model for Purposeful Analytics» (Ferrar, Guenole & Feinzig, 2017)
  • Inspirasjon til oppstart – gjennomgang av praktiske eksempler

Det er viktig å understreke av dette kurset er rettet mot deltakere som ønsker å komme i gang med HR-analyse i egen virksomhet. Dette introduksjonskurset tar ikke for seg selve den tekniske/statistiske delen og bruk av verktøy til dette.

Kurset vil ta ca 2,5 - 3 time å gjennomføre, inkludert pauser.

Kursholder
Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har en mastergrad i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 2900,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 6500,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang

Når din påmelding er registrert får du tilgang til kurset. Du vil ha denne tilgangen i 30 dager fra den dagen du får tilgang. Presentasjonen fra kursholder er også tilgjengelig i portalen. Du vil motta kursbevis etter fullført kurs. Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til det digitale kurset: En introduksjon til HR-analyse

Påmelding digitale arrangementer