Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra Arbeidsrettskonferansen 2021! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.
Arbeidsrettskonferansen 2021 artikkel format

HR Norges Arbeidsrettskonferanse samler landets fremste fagpersoner og foredragsholdere innen feltet, og setter søkelys på sentrale utfordringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I 2021 står omstilling og endring, samarbeidsproblemer og fremtidens arbeidsformer høyt på agendaen hos våre medlemmer. I tillegg er det viktig å holde seg oppdatert om nye rettsavgjørelser og gode arbeidsrettslige praksiser.

Du får mer av dette:

  • En gjennomgang av arbeidsrettsnyheter fra det siste året
  • Fremtidens arbeidsplass – hva skal kontoret være?
  • Samarbeidsproblemer på jobben – juridiske og relasjonelle råd
  • Skal vi lagre eller slette advarsler og ordenstraff?
  • Hvordan kan vi håndtere motstand mot endring?

Konferansen ble gjennomført digitalt 15.april 2021, med over 600 deltakere.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 3950,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 7450,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når du sender oss din påmelding får du tilgang til konferansen med alle foredragene. Du vil ha denne tilgangen i to uker fra den dagen du får tilgang. Dokumentasjon fra det enkelte foredrag blir også tilgjengelig.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer