Hvordan gjøre virksomheten mer smidig og fleksibel?

Forandringene rundt oss blir stadig mer omfattende og skjer i et stadig høyere tempo. Det byr på trusler og muligheter, ikke minst avhengig av hvordan man klarer å bygge fleksible kapasiteter i egen organisasjon. Hvordan kan man utvikle og tilpasse organisasjonen for å gjøre den mer smidig og fleksibel?

Det skjer en liten utdanningsrevolusjon rundt oss. Teknologien byr på helt nye muligheter, og både arbeidsmarkeder og virksomheter blir i stadig større grad globalisert. Dette er bare noen av driverne for utviklingen vi står midt oppe i. Mot dette står etablerte strukturer, tankesett og arbeidslivspolitiske dilemmaer.

Fokus på fleksibilitet er en av de store trendene, både nasjonalt og internasjonalt. I dette foredraget struktureres noen av utviklingstrekkene, behovene og valgmulighetene virksomhetene bør gjennom for å kunne gjøre kloke valg.

Hva er fleksibilitet?Hva er endringsdriverne?Hvordan skape en klar siktlinje mellom forretningsmessige behov og tiltakene vi gjør – hvor bommer vi?Hvordan lage en strukturert prosess for kloke beslutninger?Hvilke dilemmaer står vi overfor?

Foredraget kan tilpasses en time, to timer eller en halv dags fasilitering i ledergrupper. Det kan også tilpasses spesielle forhold i offentlig sektor og utfordringer i den enkelte virksomhet.

Foredragsholder:

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge og har erfaring både som toppleder, rådgiver og tillitsvalgt. Han har faglige bakgrunn i skjæringspunktet ledelse, strategi, HR, økonomi og arbeidsrett.

Portrett Even Bolstad