Endring - når alt går bra

Virksomheter som går bra er ofte en fare for seg selv. Få ting er mer egnet til å kvele impulser til fornyelse enn langvarig suksess og mye å forsvare. Flere bransjer og virksomheter står foran «disruptive», dramatiske omveltninger. Mange opplever utfordringen, men merker motstanden. For ikke alle av dem som er i tet klarer å gjenoppfinne seg selv. Det er utfordrernes store mulighet.

Foredraget adresserer blant annet:

  • Ofte snakkes det om «burning plattform» som grunnlag for endring. Men hva når brannen er tent men få kjenner varmen?
  • Hvordan få til tankeskift når gruppetenkningen regjerer?
  • Hvordan organisere for fornyelse? Hvordan gi slipp på det gamle?

Foredraget kan tilpasses til en time, to timer eller en halv dags fasilitering i en ledergruppe.

Foredragsholder:

Even Bolstad, er daglig leder i HR Norge. Han holder foredrag om HR-fag, HR-trender, strategi, ledelse, endringsledelse, omstilling, belønning og arbeidslivsspørsmål.

Portrett Even Bolstad