World HR Congress 2021

Exalting People Professionals Amidst a Planetary Pandemic: Explore, Expand and Excel

HR Norge sin verdensparaply, WFPMA, arranger verdenskonferansen “Exalting People Professionals Amidst a Planetary Pandemic: Explore, Expand and Excel” 25.-27. oktober 2021.

Konferansen arrangeres fysisk i Colombo, Sri Lanka og som hybrid med tilbud om digital tilgang.

Påmelding gjøres direkte til vår søsterorganisasjon CIPM i Sri Lanka, som er teknisk arrangør. www.wfpmacongress.com