Exalting People Professionals Amidst a Planetary Pandemic: Explore, Expand and Excel

HR Norge sin verdensparaply, WFPMA, arranger verdenskonferansen “Exalting People Professionals Amidst a Planetary Pandemic: Explore, Expand and Excel” 6.-8. desember 2021.

Konferansen blir 100% digital.

Mer info finnes hos vår søsterorganisasjon CIPM i Sri Lanka, som er teknisk arrangør. www.wfpmacongress.com

For påmelding trykk på "Gå til påmeldings" knappen øverst på siden.