Dette er et praksisnært kurs som tar for seg kompetanseutvikling i arbeidslivet fra A-Å.

Du får faglig påfyll, reelle caser fra norske virksomheter, erfaringer fra de andre kursdeltakere og tilgang til metoder, verktøy og maler som du kan bruke i egen virksomhet etter kurset. Kurset er praktisk rettet og teoretisk forankret.

Hva lærer du?

  • Sammenkobling av kompetansestrategi og virksomhetsstrategi
  • Kompetanseanalyse på organisasjons- og enhetsnivå
  • Utvikling av kompetansestrategi med fokusområder og tiltak
  • Arenaer, metoder og verktøy for læring og mobilisering av kompetanse
  • Oppfølging og drift av kompetanseprosesser i det daglige
  • Metoder og verktøy for evaluering av kompetansetiltak

Målgruppe Kurset passer for deg som jobber med strategisk og operativ kompetanseutvikling i alle typer virksomheter, og som ønsker å systematisere og videreutvikle dette arbeidet. Det vil være aktuelt både for ledere og fagspesialister innen HR. Kurset krever ingen forkunnskaper, men deltakerne oppfordres til å sette seg inn i virksomhetens strategi på forhånd og om ønskelig også ta med seg denne på kurset. Deltakerne kan i tillegg ta med seg konkrete spørsmål og problemstillinger som kan diskuteres på kurset.

Kursholder:

Olav Johansen er førstelektor ved Høyskolen Kristiania og Universitetet i Sørøst-Norge. Han underviser, holder kurs og skriver fagbøker innen et bredt spekter av HR- og organisasjonsfag. Hans spesialfelt er kompetanseutvikling, lederutvikling, forhandling og påvirkning. Han har 15 års erfaring fra næringslivet før han begynte i akademia i 2013. Han er utdannet Cand.Paed. ved Universitetet i Oslo med spesialisering i undervisning og ledelse, og har etterutdanning i organisasjonspsykologi fra BI. Johansen

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no