Raskere endringer, nye forretningsmodeller, ny teknologi og det grønne skiftet driver frem stadig hyppigere omstilling i norske virksomheter. For mange stiller dette store krav til strategisk kompetanse og endringsevne.

Samtidig er strategifaget også i kraftig endring. Forskning viser at etablerte bedrifter får stadig kortere levetid. Mange bedrifter opplever brått at det er ikke lenger er kjente konkurrenter som blir trusler for dem. Selskap med etablerte forretningsmodeller innser at gamle forretningsmodeller ikke lenger strekker til. Få ledergrupper har tilstrekkelig felles oppdatert strategisk kompetanse. Få organisasjoner er i dag tilstrekkelig omstillingsdyktige. Dette er to utfordringer som på ulike måter møter HR og HRs strategiske rolle inn i 2020.

På HR Norges medlemsmøte 2. desember skal vi dykke inn i disse problemstillingene og se hvordan de kan løses. Men det blir ikke et alminnelig foredrag med presentasjoner. Medlemsmøtet blir organisert som en kort introduksjon og deretter en demonstrasjon av strategi- og endringssimulatoren Transform! Gjennom gruppearbeid får vi selv erfare hvor krevende det er å lede en bedrift i endring. Vi ser blant annet på:

  • Hvordan kan HR ta en mer strategisk rolle inn i 2020?
  • Hvordan kan HR drive strategisk kompetansebygging i endringsutsatte virksomheter?
  • Hvordan kan nye lærings- og utviklingsformer gjøre dagens organisasjons bedre rustet for fremtiden?

Dagens møte har begrenset med plasser. Vær raskt ute for å sikre deg muligheten til å delta!

Program:

07:30 Registrering og lett servering

08:00 Velkommen, introduksjon

08:10 Strategifaget i endring – hva betyr det for HR?

08:20 Gruppearbeid

10:40 Oppsummering av læring og erfaringspunkter

11:00 Takk for i dag

Foredragsholder:

Christian Rangen er en erfaren strategi-rådgiver, coach, lederutvikler og Høyskolelektor ved flere Handelshøyskoler. De siste årene har Christian brukt store deler av sin tid på store transformasjonsprosjekter og store endringsprosesser i Norge og utlandet. Erfaringene fra dette arbeidet er nå samlet i en unik læring- og utviklingssimulator, Transform!

Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer. Siste frist for avmelding er innen 29. november . Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-