Vi lever i en tid med kamp om kompetanse og med stadige omstillinger og behov for å lære seg nye systemer og oppgaver for å kunne utføre arbeid. Samtidig legger pensjonsutvalget frem forslag som sier at vi må jobbe lengre. Smart jobbdesign kan påvirke dine medarbeideres trivsel, motivasjon og evner til å fortsette å lære og prestere i jobben sin.

Den australske forskeren Sharon Parker har i flere tiår forsket på hvordan jobbens design påvirker hvordan medarbeidere trives, utvikler seg og utfører jobben sin. I dette webinaret vil hun dele av sin erfaring og forskning rundt hvordan en bedrift kan legge til rette for at sine ansatte opprettholder motivasjon og evne til å lære gjennom hvordan de designer jobbene. Hun vil introdusere den svært praktiske SMART Work Design-modellen (S=Stimulating, M=Mastery, A=Agency, R=Relational og T=Tolerable), som sammenfatter de viktigste aspektene ved jobbsdesign som påvirker medarbeidernes erfaringer. Hun vil deretter diskutere hvordan SMART-arbeid påvirker arbeidstakernes kognisjon og læring, både på kort og lang sikt. For eksempel fremmer arbeid som er svært stimulerende utviklingen av lederegenskaper, men ser også ut til å beskytte mot nedgang i kognitive evner etter hvert som arbeidstakere blir eldre.

Du vil blant annet lære:

  • Hva SMART jobbdesign er og hvorfor det er viktig
  • Den kraftige, men uutnyttede rollen som jobbdesign kan spille for å fremme uformell læring
  • Konkrete ideer for beslutningstakere og virksomheter for å sikre SMART arbeid

Det vil bli mulig å stille spørsmål.

Webinaret vil bli gjennomført på engelsk.

Om foredragsholderen:

Sharon Parker

ARC Laureate Fellow Sharon K. Parker er en John Curtin Distinguished Professor ved Curtin University, direktør for Centre for Transformative Work Design ved Curtin University, medlem ved Australian Academy of Social Sciences og medlem av Society for Industrial and Organizational Psychology.

Hun er mottaker av Kathleen Fitzpatrick Award, Academy of Management OB Division Mentoring Award, og i november 2019 ble Sharon kåret blant verdens mest innflytelsesrike forskere og samfunnsvitere i Web of Science Groups 2019-liste og er den eneste kvinnen i Australia som vises på denne listen innen økonomi og næringsliv.

Hun har publisert mer enn 150 internasjonalt refererte artikler, inkludert publikasjoner i topptidsskrifter som Journal of Applied Psychology, Academy of Management Journal, Academy of Management Review og Annual Review of Psychology, om emner som arbeidsdesign, proaktiv oppførsel og jobbprestasjon.


Webinaret er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge. 

Lenke til webinaret blir sendt ut i en epost dagen før.

Webinaret vil bli gjennomført på engelsk.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no