Fra saksbehandler til forretningsutvikler gjennom internt kompetanseløp.

Skatteetaten lanserte i 2022 en ambisiøs strategi med mål om å bli en mer produktorientert og datadrevet etat. Med ny retning og nye mål som endrer oppgaveløsningen, kom også behovet for nye kompetanser. For å bidra til å realisere strategien og fremtidens oppgaveløsning, ble et internt kompetanseløp utviklet.

Vi er heldige og har med oss Julie Salthella Ågnes og Ragndi Robøle som vil dele sine erfaringer og metoder knyttet til kompetanseutvikling i Skatteetaten.

I webinaret vil du høre mer om:

  • Skatteetatens ambisiøse strategi, og om det interne kompetanseprogrammet “Lær mye mer”
  • Hvordan medarbeidere med «tradisjonell» Skatteetaten-kompetanse grep muligheten til å bygge kompetanse på nye områder, for å kunne bli endrings- og utviklingsressurser i etaten
  • Konkrete erfaringer og læringspunkt
Ragndi RobøleRagndi Robøle er HR-direktør i Skatteetaten, og har lang erfaring innen HR-området nasjonalt og internasjonalt. Hun har blant annet vært en sentral bidragsyter i transformasjonen av tidligere Bankenes Betalingssentral (BBS) til Nets, som i dag er et Europeisk børsnotert selskap.

Julie


Julie Salthella Ågnes er seniorrådgiver i Skatteetaten, og jobber med organisasjonsutvikling og HR, og ledet blant annet første runde av kompetanseutviklingsprogrammet «Lær mye mer». Hun har en doktorgrad i endringsledelse fra NHH/SNF, med et særlig fokus på medarbeiders rolle i endringsprosesser.

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no