Vi arrangerer en webinarserie for å øke kunnskapen rundt og om kunstig intelligens. I vårt fjerde webinar vil vi adressere sikkerhetsbekymringer og sikre at implementeringen av kunstig intelligens på arbeidsplassen skjer på en trygg og bærekraftig måte. Dette nestsiste samt det siste webinaret i serien er eksklusive og gratis for medlemmer.

Verden i dag står ved et veiskille der kunstig intelligens har endret spillereglene for næringslivet. Fra små start-ups til globale selskaper, ser stadig flere organisasjoner potensialet i å integrere kunstig intelligens i deres bedrift, for økt effektivitet, presisjon og innovasjon i en rekke bransjer.

Med denne endringen følger også viktige spørsmål og andre utfordringer:

  • Er det trygt å innføre kunstig intelligens på arbeidsplassen?
  • Hvordan fungerer teknologien i praksis?
  • Hvilke konsekvenser kan det ha om personlig info havner på avveie?

Vi må utnytte potensialet for AI på arbeidsplassen, men vi må også adressere bekymringer og sikre at implementeringen skjer på en trygg og bærekraftig måte.

Mia Landsem

Datadetektiven Mia Landsem jobber som sikkerhetskonsulent i Crayon og har bakgrunn innen idrettsvitenskap og IT-sikkerhet. Hun bringer med seg tre års erfaring som pentester, og har fokus på Web-applikasjoner, social engineering og sårbarhetshåndtering. Utover sin fulltidsjobb er Mia anerkjent for sitt arbeid som forfatter, skribent og foredragsholder. Hun har holdt utallige foredrag og bidrar til å hjelpe ofre for bildebasert misbruk, digital vold og seksuallovbrudd.

Thea Gogstad Dolven

Thea Gogstad Dolven er sikkerhetskonsulent i Crayon, har bakgrunn som siviløkonom og har supplert med enkeltemner innen informatikk. Hun har erfaring innen etterlevelse, internkontroll og IT-revisjon og har tilegnet seg verdifull kunnskap gjennom samarbeid med en rekke offentlige og private bedrifter. I tillegg har hun holdt workshops med fokus på hva bedrifter bør ha på plass når de tar bruk AI, fra compliance til IT-sikkerhet.

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Send avmelding til hrnorge@hrnorge.no

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no