Nettverk

Belønningsnettverk

Er du en belønningsspesialist? Dette nettverket er perfekt for deg som jobber med strategiske oppgaver, operasjonell støtte, eller håndterer daglige belønningsaspekter og ønsker å få en helhetlig forståelse av feltet. For å dra nytte av - og bidra aktivt til - dette nettverket, bør deltakerne ha noen års erfaring og ha vært eksponert for ulike scenarier og prosesser.

Formål og temaer

Hvert møte starter med en introduksjon av temaet, og inkluderer noen ganger eksterne foredragsholdere. Etterpå legges det opp til aktiv dialog og erfaringsdeling blant deltakerne. Som deltaker vil du selv ha betydelig innflytelse på temaene som diskuteres. Eksempler på temaer kan være:

  • Belønning/Kompensasjon og fordeler: Fra analyse og detaljer til strategisk støtte
  • Totale belønninger: Hvordan tiltrekke, beholde og engasjere ansatte
  • Lønnsdata og benchmarking: Hvordan sikrer vi å være i tråd med markedet
  • Jobb- og karriererammeverk: Verktøy for talentutvikling og belønning
  • Virksomhetsstyring og overholdelse av regler: Styring av belønnings-prosesser, juridiske aspekter og lønnsgjennomsiktighet
  • Kompensasjon: Utforming av balanserte lønnspakker, inkludert STI- og LTI-design
  • Global mobilitet
  • Pensjon og forsikring
  • Kommunikasjon og administrasjon: Fremheving av verdier
Anders Waller

Fasilitator

Anders Waller, en erfaren rewards executive og konsulent, vil lede nettverket. Anders har omfattende erfaring innen total rewards og global mobility, og har samarbeidet med konsernledelse og kompensasjonskomiteer i flere internasjonale bransjer.

Målgruppe
Dette nettverket er skreddersydd for belønnings-spesialister med noen års erfaring som ønsker å dele erfaringer og få innsikt i de nyeste trendene innen kompensasjon.

Tid og sted
Nettverket består av fem møter årlig, alle holdt fysisk i Oslo-regionen. Oppstartsmøtet blir en kickoff hos HR Norge i Vollsveien 2A, Lysaker. Vi tar sikte på oppstart i januar, 2025. Datoene for møtene vil bli annonsert fortløpende.

Detaljer

Åpne alle

Hvordan melde din interesse?

Ta kontakt med Majlén Jasari via e-post, eller ring +47 45442714 for å melde din interesse.

Vi ser frem til å høre fra deg!