HR Norge introduserer nå digitalt rekrutteringskurs som gir deg større fleksibilitet i gjennomføring. Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen, og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering. Kurset går over tre dager.

Kursinnholdet dekker DNVs standard for rekrutteringspersonell som setter kravene til sertifiserte rekrutterere. HR Norge er godkjent kursleverandør.

Kurset dekker blant annet følgende emner:

 • Sammenhengen mellom virksomhetens strategi og behov for riktig kompetanse
 • Etablering av standardiserte prosesser for rekruttering
 • Hvordan tiltrekke seg kandidater
 • Hvordan gjennomføre en jobbanalyse
 • Hvordan gjennomføre en kost-/nytteanalyse for rekruttering
 • Juridiske krav i rekrutteringsprosessen
 • Bruken av ulike seleksjonsverktøy
  • Biodata
  • Intervju
  • Testbruk i rekrutteringsprosessen
  • Arbeidsprøver
  • Referanseintervju og bakgrunnssjekk
 • Jobbtilbud og avslag – endelig valg av kandidat og hvordan sikre en god kandidatopplevelse
 • Onboarding – hva er det og hvilken verdi gir det?

Gjennomføring

Tre dagers kurset gjennomføres «live» på digital plattform via nettleser på nettbrett, PC eller Mac. Deltakelse på kurset krever ingen installasjon av programvare på ditt nettbrett eller datamaskin.

Kurset går over tre dager 10., 15. og 16. februar.

Kursdagene ser slik ut:

 • 0900-1000: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1000-1030: Pause
 • 1030-1130: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1130-1230: Lunsj
 • 1230-1330: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1330-1400: Pause
 • 1400-1500: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser

Sertifisering:

Etter gjennomført kurs kan du ta sertifiseringseksamen hos DNV. DNV sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevante kunnskaper og kompetansen som kreves for å drive med rekruttering. Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV sine nettsider Kostnader knyttet til sertifiseringen kommer i tillegg til kursavgiften.

Kursholdere:

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har en mastergrad i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.

Benedicte Hille er advokat i SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no