På dette kurset lærer du om personvern for HR med fokus på arbeidsgiveres plikter, rettigheter og muligheter i den praktiske hverdagen. Kurset vil gi deg en oversikt og praktisk innsikt i personvernreglene ved typiske prosesser i et ansettelsesforhold

Temaer vil blant annet være:

  • Oversikt over forpliktelser og rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen
  • Arbeidsgivers adgang til å behandle arbeidstakeres personopplysninger, krav til samtykke og andre mulige behandlingsgrunnlag
  • Arbeidsgivers adgang til å gjenbruke personopplysninger og utlevere til andre
  • Diverse GDPR-dokumenter, herunder behandlingsprotokoll, personvernerklæring, databehandleravtale m.m.
  • Bruk av databehandlere, herunder inngåelse av databehandleravtaler og andre tiltak.
  • Arbeidsgivers aktivitetsplikter
  • Lagring, arkivering og sletting
  • Arbeidstakers rettigheter
  • Mulige reaksjoner ved manglende etterlevelse av regelverket

Personvern for HR gjennomføres med vekt på praktiske oppgaver som gir trening i bruken av gjeldende regelverk. Kurset er beregnet for alle som ønsker en bred og praktisk innføring i personvernregelverket rettet inn mot personalforvaltning. Du vil ha godt utbytte at kurset både om du er ny på området eller om du har erfaring.

Kursholdere


Benedicte Hille
er advokat og partner i advokatfirmaet Helmr, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Helene Larsen Brustad er advokat i advokatfirmaet Helmr, hvor hun arbeider med arbeidsrett og andre tilgrensende rettsområder. Hun har i tiden hos SBDL bistått større og mindre selskaper med blant annet spørsmål knyttet til GDPR og informasjonshåndtering. Helene har videre erfaring med å holde kurs og foredrag om temaer innenfor personvern og arbeidsrett.


Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no