Personvern for HR vil ta for seg arbeidsgiveres plikter, rettigheter og muligheter i den praktiske hverdagen. Kurset vil gi deg en oversikt og praktisk innsikt i personvernreglene ved typiske prosesser i et ansettelsesforhold.

Temaer vil blant annet være:

  • Oversikt over forpliktelser og rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen
  • Arbeidsgivers adgang til å behandle arbeidstakeres personopplysninger, krav til samtykke og andre mulige behandlingsgrunnlag
  • Arbeidsgivers adgang til å gjenbruke personopplysninger og utlevere til andre
  • Diverse GDPR-dokumenter, herunder behandlingsprotokoll, personvernerklæring, databehandleravtale m.m.
  • Bruk av databehandlere, herunder inngåelse av databehandleravtaler og andre tiltak.
  • Arbeidsgivers aktivitetsplikter
  • Lagring, arkivering og sletting
  • Arbeidstakers rettigheter
  • Mulige reaksjoner ved manglende etterlevelse av regelverket

Personvern for HR gjennomføres med vekt på praktiske oppgaver som gir trening i bruken av gjeldende regelverk. Kurset er beregnet for alle som ønsker en bred og praktisk innføring i personvernregelverket rettet inn mot personalforvaltning. Du vil ha godt utbytte at kurset både om du er ny på området eller om du har erfaring.

Kursholdere


Benedicte Hille
er advokat og partner i SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Helene Larsen Brustad er advokat i SBDL, hvor hun arbeider med arbeidsrett og andre tilgrensende rettsområder. Hun har i tiden hos SBDL bistått større og mindre selskaper med blant annet spørsmål knyttet til GDPR og informasjonshåndtering. Helene har videre erfaring med å holde kurs og foredrag om temaer innenfor personvern og arbeidsrett.


Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no