Personvern for HR vil ta for seg arbeidsgiveres plikter, rettigheter og muligheter i den praktiske hverdagen. Kurset vil gi deg en oversikt og praktisk innsikt i personvernreglene ved typiske prosesser i et ansettelsesforhold.

Temaer vil blant annet være:

  • Oversikt over forpliktelser og rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen
  • Arbeidsgivers adgang til å behandle arbeidstakeres personopplysninger, krav til samtykke og andre mulige behandlingsgrunnlag
  • Arbeidsgivers adgang til å gjenbruke personopplysninger og utlevere til andre
  • Diverse GDPR-dokumenter, herunder behandlingsprotokoll, personvernerklæring, databehandleravtale m.m.
  • Bruk av databehandlere, herunder inngåelse av databehandleravtaler og andre tiltak.
  • Arbeidsgivers aktivitetsplikter
  • Lagring, arkivering og sletting
  • Arbeidstakers rettigheter
  • Mulige reaksjoner ved manglende etterlevelse av regelverket

Personvern for HR gjennomføres med vekt på praktiske oppgaver som gir trening i bruken av gjeldende regelverk. Kurset er beregnet for alle som ønsker en bred og praktisk innføring i personvernregelverket rettet inn mot personalforvaltning. Du vil ha godt utbytte at kurset både om du er ny på området eller om du har erfaring.

Kursholdere


Benedicte Hille er advokat i SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Helene Larsen Brustad er advokat i SBDL, hvor hun arbeider med arbeidsrett og andre tilgrensende rettsområder. Hun har i tiden hos SBDL bistått større og mindre selskaper med blant annet spørsmål knyttet til GDPR og informasjonshåndtering. Helene har videre erfaring med å holde kurs og foredrag om temaer innenfor personvern og arbeidsrett.


Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no