Å tilknytte seg enkeltpersoner til å utføre arbeid i kortere eller lengre perioder fører med seg juridiske problemstillinger. I dette kurset vil du lære hvilke momenter du kan bruke for å skille mellom reelle konsulenter og de som er reelt ansatte med rettigheter de kan kreve.

Mange virksomheter knytter til seg enkeltpersoner til å utføre arbeid som «konsulenter» eller «vikarer». De ansettes ikke, men inngår kontrakter med sitt enkeltpersonforetak eller «AS meg selv».

Bindende lovgivning sier imidlertid at mange av disse er å regne som arbeidstakere, med rettigheter etter arbeidsmiljøloven, ferieloven, pensjonslovgivning og yrkesskadeforsikring. Selv om disse ikke ønsker å benytte seg av slike rettigheter ved inngåelse av avtalen, kan de likevel kreve dette når de måtte ønske, f.eks når konjunkturene endrer seg og «selvstendige» går en langt mer usikker hverdag i møte.

Kurset dekker følgende:

  • Juridiske utgangspunkter: Hvor finner vi grunnlaget for å vurdere om en tjenesteyter er ansatt eller ikke?
  • Vurderingsmomentene: Hvilke hensyn er relevante?
  • Vurderingen i praksis

Kurset vil bli tilgjengelig kl 0900 den 29. oktober, og inneholder forelesning med spørsmål, refleksjoner og oppgaver. Det vil ta ca en time å gjennomføre kurset. Fra klokken 1300 – 1330 vil det være live QA med kursholder, hvor du vil få mulighet til å få svar på dine spørsmål i forbindelse med kurset. Du vil få tilsendt mer informasjon om dette og hvordan du får tilgang i forkant av kurset.

Kurset vil være tilgjengelig i 30 dager etter lanseringsdato. Du vil motta kursbevis etter fullført kurs.

Kursholder:

Kari Bergeius Andersen er partner og advokat i SBDL. Hun er en anerkjent arbeidsrettsadvokat som ansees som en av kjernekreftene i SBDL. Bergeius Andersen har lang erfaring som rådgiver for arbeidsgivere, blant annet med håndtering og avslutning av vanskelige sykefraværssaker.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no