Nye forretningsmodeller, ny teknologi og det grønne skiftet driver frem stadig hyppigere endringer i norske virksomheter. Dette krever et nytt fokus for HR. På dette kurset lærer du å ta i bruk nye verktøy for arbeid med innovasjon og endring, som vil løfte HRs strategiske bidrag i din virksomhet.

Deltakerne vil jobbe gjennom rammeverket «Ti Steg for Transformasjon» og få med seg både veikart, verktøy, lærerhefte og inspirasjon til å drive strategisk utviklingsarbeid i egen virksomhet. Kurset er teoretisk forankret og praktisk rettet. På dag II benytter vi strategi- og endringssimulatoren Transform! Dette er et praktisk verktøy som vil hjelpe deg med å lykkes med strategi, endrings- og omstillingsarbeid. Simulatoren kombinerer teori og verktøy innen strategi, innovasjon og endring til en helhetlig læringsopplevelse. Gjennom gruppearbeid får deltakerne selv erfare hvor krevende det er å lede en bedrift i endring.

Hva du får med deg:

  • Lær en serie verktøy og teorier om strategi, innovasjon og endring
  • Seks konkrete verktøy for strategiarbeid i egen virksomhet
  • Bli kjent med et kraftfullt læringsprogram. Transfrom!
  • Hvordan kan HR tegne opp og lede arbeidet med et veikart for transformasjon
  • Ta med deg konkrete handlingspunkter og nye verktøy for endringsledelse i egen virksomhet

Kursholder:
Christian Rangen
er en erfaren strategi-rådgiver, coach, lederutvikler og Høyskolelektor ved flere Handelshøyskoler i Norge, Danmark, Østerrike og Spania. De siste årene har Christian brukt store deler av sin tid på store transformasjonsprosjekter og store endringsprosesser i Norge og utlandet. Han har jobbet tett med toppledere, styrer og ledergrupper gjennom endringsprosesser på tvers av land og bransjer. Fra 1:1 samtaler med toppledere til utvikling av styret eller bygge strategisk kompetanse i organisasjonen, han har hatt mange perspektiv på komplekse omstillingsprosjekt. Han er også en profilert forfatter og har skrevet flere lærebøker og rapporter innen strategi, endring, innovasjonsklynger og transformasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem får du medlemspris på alle våre kurs. Se oversikt over alle medlemsfordelene og hvordan du kan bli medlem.

Interessert i flere temaer?

Ta en titt i kompetanseoversikten over kommende tilbud.