Nye forretningsmodeller, ny teknologi og det grønne skiftet driver frem stadig hyppigere endringer i norske virksomheter. Dette krever et nytt fokus for HR. På dette kurset lærer du å ta i bruk nye verktøy for arbeid med innovasjon og endring, som vil løfte HRs strategiske bidrag i din virksomhet.

Deltakerne vil jobbe gjennom rammeverket «Ti Steg for Transformasjon» og få med seg både veikart, verktøy, lærerhefte og inspirasjon til å drive strategisk utviklingsarbeid i egen virksomhet. Kurset er teoretisk forankret og praktisk rettet. På dag II benytter vi strategi- og endringssimulatoren Transform! Dette er et praktisk verktøy som vil hjelpe deg med å lykkes med strategi, endrings- og omstillingsarbeid. Simulatoren kombinerer teori og verktøy innen strategi, innovasjon og endring til en helhetlig læringsopplevelse. Gjennom gruppearbeid får deltakerne selv erfare hvor krevende det er å lede en bedrift i endring.

Hva du får med deg:

  • Lær en serie verktøy og teorier om strategi, innovasjon og endring
  • Seks konkrete verktøy for strategiarbeid i egen virksomhet
  • Bli kjent med et kraftfullt læringsprogram. Transfrom!
  • Hvordan kan HR tegne opp og lede arbeidet med et veikart for transformasjon
  • Ta med deg konkrete handlingspunkter og nye verktøy for endringsledelse i egen virksomhet

Kursholder:
Christian Rangen
er en erfaren strategi-rådgiver, coach, lederutvikler og Høyskolelektor ved flere Handelshøyskoler i Norge, Danmark, Østerrike og Spania. De siste årene har Christian brukt store deler av sin tid på store transformasjonsprosjekter og store endringsprosesser i Norge og utlandet. Han har jobbet tett med toppledere, styrer og ledergrupper gjennom endringsprosesser på tvers av land og bransjer. Fra 1:1 samtaler med toppledere til utvikling av styret eller bygge strategisk kompetanse i organisasjonen, han har hatt mange perspektiv på komplekse omstillingsprosjekt. Han er også en profilert forfatter og har skrevet flere lærebøker og rapporter innen strategi, endring, innovasjonsklynger og transformasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no