Dette er et webinar med informasjon om hva slags betydning de nye innleiereglene har for din virksomhet.

Regjeringens forslag om betydelige innstramminger i regelverket for innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak var blant de mest omdiskuterte endringene innenfor arbeidsrettsområdet i 2022. 16. desember ble innstrammingene vedtatt i Stortinget.

Innstrammingene er vesentlige og vil berøre mange virksomheter. I korte trekk medfører dette at adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter oppheves, med noen unntak. De nye reglene trer i kraft fra 1.april 2023 med overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter. Det er viktig for virksomheter å ta grep for å være forberedt.

I dette webinaret vil Terje Gerhard Andersen og Benedicte Hille fra advokatfirmaet SBDL se på:

• Hvilken betydning har de nye innleiereglene?

• Hva må arbeidsgiver tenke på?

• Stilles det nye krav til dokumentasjon?

• Hvordan skal overgangsreglene forstås, og hva gjør vi med allerede løpende avtaler?

Det er satt av tid til å besvare spørsmål fra deltakerne.


Foredragsholdere:

Terje Gerhard Andersen

Terje Gerhard Andersen er advokat og partner i advokatfirmaet SBDL, hvor han primært arbeider med arbeidslivsjus. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Andersen har tidligere vært tingrettsdommer ved Helgeland tingrett, samt i Follo og Nordre Østfold tingrett. Andersen er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler”.

Benedicte Hille

Benedicte Hille er advokat og partner i advokatfirmaet SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av fakta undersøkelser.

Webinaret er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Lenke til webinaret blir sendt ut i en epost dagen før.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no