Er du ny i HR-rollen og har behov for en innføring i HR-prosessene og få oversikt over HR-området? Eller er du alene i HR eller du skal etablere HR-funksjonen i egen virksomhet?

På dette kurset får du:

 • En konkret gjennomgang av det grunnleggende i HR-arbeidet
 • Dele erfaringer med kursholder og andre kursdeltakerne
 • Praktiske eksempler på hvordan du kan gjennomføre HR-arbeidet i egen virksomhet

Etter kurset har du oversikt over HR-området og sammenhengen mellom de ulike områdene. Gjennom dette vil du også få innsikt i ulike HR-roller og rollekonflikter som kan oppstå. Du vil forstå målene for HR og kjenne til praktisk gjennomføring av sentrale HR-prosesser.

Kurset gir en grunnleggende innføring på følgende områder:

 • Om arbeidsrett og arbeidsmiljøloven
 • Rekruttering og introduksjon av nyansatte
 • Kompetanseutvikling
 • Prestasjon og belønning
 • Avvikling av arbeidsforhold
 • Organisasjon og ledelse
 • Strategisk HR
 • HR-roller og kompetanser
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Kurset vil være en blanding av forelesning og deltakeraktivitet, der det legges opp til dialog og praktiske øvelser. Du vil få praktiske eksempler som kan brukes i egen virksomhet.

Etter kurset kan du som medlem i HR Norge gratis kontakte kursholder for råd og veiledning knyttet til praktisk gjennomføring i din egen virksomhet.

Kursholder:

Portrett Ellen Elisabeth W. Sørli

Ellen Elisabeth W. Sørli jobber som selvstendig HR-rådgiver i Min HR-partner. Hun har mange års erfaring fra stillinger som HR-ansvarlig i større selskaper fra ulike bransjer. Hun har teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til hele HR-feltet, med spisskompetanse på områdene strategisk HR, kompetanse og ledelse. Hennes hovedfokus er å få HR til å støtte virksomhetens mål, samt å implementere HR hos linjelederne. Sørli har pedagogisk grunnutdanning med påbygging av informatikk, Master of Management fra BI med fagkombinasjonen strategisk ledelse,IT,-innovasjon og ledelse, samt arbeidsrett og personal-jus.