Dette kurset gir deg en innføring i HR-feltet og tilhørende prosesser.

HR består av flere områder og prosesser. Dette kurset vil gi deg en oversikt over feltet samt sammenhengen mellom de ulike områdene. Du vil lære om ulike HR-roller, forstå målene for HR og få innsikt i praktisk gjennomføring av sentrale prosesser.

Kurset er teoretisk forankret og praktisk rettet. Det vil være en blanding av forelesning og deltakeraktivitet hvor det legges opp til interaksjon og praktiske øvelser.

Du vil få en grunnleggende innføring på følgende områder:

  • Strategisk HR
  • HR-roller og kompetanser
  • Aktuelle lover og regler for HR-feltet
  • Rekruttering og onboarding
  • Kompetanseutvikling
  • Prestasjon og belønning
  • Avvikling av arbeidsforhold
  • Ledelse
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Kurset passer for deg som er ny i HR-rollen, alene i HR eller skal etablere en HR-funksjon i egen virksomhet.


Kursholder:

Portrett Anne Lise Heide

Anne Lise Heide er grunder og daglig leder i Leonda AS og har sin spisskompetanse og primære arbeidserfaring fra HR og ledelse. Hun har jobbet globalt med lederutvikling og strategisk kompetanseledelse, og har vært leder i privat sektor siden 2003. Anne Lise er utdannet prosesskonsulent, DNCF sertifisert coach og har en master i HR & Ledelse fra BI. De siste årene har Anne Lise ledet HR Norge sine fagnettverk innen leder- og kompetanseutvikling.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no